วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คัมภีร์กามสูตร จากอินเดีย

เครื่องดักฟังราคา

อินเดียมีคัมภีร์กามสูตรโบราณที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอยู่ 4 เล่ม เล่มที่แพร่เข้ามาในญี่ปุนก่อนเล่มอื่นๆคือ Kama Sutra ซึ่งเป็นคัมภีร์เพศศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดีย ที่เหลืออีก 3 เล่ม ได้แก่ “ชุมนุมรสรักสุนทรีย์”“เคล็ดลับเพศสัมพันธ์” “เคล็ดลับคู่รส” รวมเรียกว่า “จตุคัมภีร์กามสูตร”คัมภีร์กามสูตรดังกล่าว แค่เห็นชื่อก็รู้ว่าเป็นคัมภีร์เคล็ดลับการร่วมรัก แต่คัมภีร์กามสูตรของจีนสมัยโบราณ จะพบได้ในวิชาการแพทย์ดินแดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งกล่าวถึงการร่วมรักระหว่างชายหญิง หลอมรวมชีวิตและกามาเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ญี่ปุนก็มีคัมภีร์กามสูตรของตัวเองเช่นกัน โดยเฉพาะหลังจากหนังสือภาพ “ยูกิ,โยะ” ถือกำเนิดขึ้นในยุคใกล้แล้ว หนังสือเซ็กซ์ประเภทต่าง ๆ ก็ผุดขึ้นราวเห็ดหลังฝน แพร่หลายมาตราบถึงทุกวันนี้ เครื่องดักฟังในรถยนต์ แต่หนังสือเหล่านี้มีจุดอ่อนคือ เน้นและขยายเครื่องเคราจนเกินความจริงเยาวชนชายหญิงที่ยังบริสุทธิ้เมื่อได้อ่านหนังสือประเภทดังกล่าว  จะรู้สึกว่าของผู้หญิงคล้าย

 “เป๋าเอ” ส่วนของผู้ชายคล้าย “ขวดโคล่า" ไม่แน่ใจว่าของตัวเองเล็กไปหรือเปล่า ? ของสุดที่รักงดงามผุดผาดหรือเปล่า ? นี่เป็นเพราะอ่านและดูภาพที่เกินจริงในหนังสือประเภทตังกล่าวนี่เอง ทำให้อดสงสัยและวิตกทุกข์รอนไม่ได้นี่มิใช่อาชญากรรมดอกหรือ ?ทว่าคัมภีร์กามสูตรของจีนนั้น ตังได้กล่าวแล้วว่า ล้วนเขียนขึ้นด้วยจุดยืนทางการแพทย์ แม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไร ดักฟังเสียง ยังศึกษาทำความเข้าใจได้ อย่างเช่นใช้มือลูบไล้แผ่นหลัง ผู้หญิงทั่วไปล้วนจะเกิดความ-รู้สึกเสียวสยิว นี่เป็นแค่ความรับรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ทั่วไป แต่ถ้ารู้ว่าข้างกระดูกสันหลังมีจุดจีงเสฺวียเรียงอยู่ตลอดแนว ก็จะเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเคล็ดสับเพศสัมพันธ์กับวิชาแพทย์แผนจีนโบราณนอกจากนี้ ร่างกายมีจุดกระจายอยู่ทั่ว1ไป ผมเขียนไว้ในหัวข้อต้นๆ แล้วว่า จุด“จิงเสฺวิย”กับจุดเร้าทางเซ็กซ์ทำหน้าที่ร่วมกัน สำหรับข้อนี้ชาวจีนรู้มานานแล้ว ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์กามสูตรและคัมภีร์การแพทย์แผนจีนโบราณ จึงมีลักษณะเป็นผลึกที่สังสมควบคู่กันมา ผ่านประวัติ-ศาสตร์อันยาวนานกว่า 6 พันปี เป็นความรู้ด้านเพศศึกษาที่มีลักษณะ“บรรลุวุฒิภาวะ” ยิ่งประเทศจีนมีคำพังเพยพื้นเมืองว่า“เรัยน?เมือทำครัวจากกวางตุ้ง ศึกษากามศึลปัจากซีอาน"ซึ่งก็ไม่ผิดความจริง คัมภีร์กามสูตรหลายเล่ม แพร่หลายไปทั่วประเทศโดยมีซีอานเป็นศูนย์กลาง มีจำนวนหนึ่งแพร่เข้ามาในญี่ปุนตั้งแต่สมัยโบราณ ในจำนวนนี้มีคัมภีร์“ซู่หนี่จิง" ซึ่งเป็นคัมภีร์การแพทย์แผนจีนโบราณควบกามสูตรที,ละเอียดประณีตยิ่งรวมอยู่ด้วยมรรคาแห่งความสุขและอายุวัฒนะ คัมภีร์การแพทย์จืนแผนกามสูตรคัมภีร์เคล็ดลับในห้องหยก (วี่ฝางมี'เจฺวี๋ย) ซึ่งเป็นคัมภีร์กามสูตรเล่มหนึ่ง  เครื่องดักฟังไร้สาย ที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคราชวงคัสุยและราชวงคัถาง เมื่อแพร่เข้ามาในญี่ปุน ผ่านการแก้ไขดัดแปลงหลายครั้งหลายหน

จึงมีหลายสำนวนเนื้อหาแตกต่างผิดไปจากเดิม เมื่อถึงยุคเอโดะ มีคนย่อลงเหลือ 4ประโยค ประกอบด้วยอักษร 21 ตัว เรียกกันว่า “สูตร 21 อักขระ” ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ ยังคงเป็นเคล็ดลับแห่งการร่วมรักที่เล่าขานกันไม่รู้เบื่อหน่าย“สูตร 21 อักขระ’’ ที่'ว่านี้คือ‘‘เก้าตื้นหนึ่งลึก ขวาสามซ้ายสาม ดุจปลาไหลฝาสายนํ้าเชี่ยวดั่งปลิงแหวกว่ายนํ้าในนา”นึ่เปีนกลอนกามที่เปียมด้วยสาระสำคัญ ต่อไปนื้จะขออธิบายลักเล็กน้อยเก้าตื้นหนึ่งลึก หมายความว่า กดตื้น ๆ 9 ครั้ง จะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงร้อนเร่าสุดทน สุดท้าย กดเข้าไปลึก ๆ จะทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกเสียวสยิวอย่างยิ่ง เพราะวิธีนื้ช่วยทำให้ปากมดลูกในล่วนลึกของห้องหยกเกิดอาการบีบรัดและคลายตัวสลับกันอย่างต่อเนื่อง เครื่องติดตามตัว ทำให้ทั้งค่ถูกเร้าความ*หฤหรรษํลู่จุดสูงสุด แน่นอนว่า การกดเก้าตนหนงลกซ่าแล้วซ่าเล่า กเป็นอากัปกิริยาโยกไปมาแบบหนึ่ง ย่อมไม่อาจสนองความปรารถนาทางเพศทั้งหมดของฝ่ายหญิง เพราะฉะนั้น จึงต้องมีประโยคต่อไปขวาสามซ้ายสาม กล่าวคือ ต้องใช้แท่งหยกเสียดสีผนังห้องหยกทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อเร้ากระตุ้นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ดุจปลาไหลฝาสายนํ้าเชี่ยว หลังกระตุ้นด้วยวิธี “ขวาสามซ้าย  สาม” แล้ว ให้ใช้ท่วงท่าของปลาไหล หรือปลาแซลมอนฝ่าสายนํ้าเชี่ยวบิดร่างยักย้ายซ้ายขวา โผล่ขึ้นเหนือนํ้าดั่งปลิงแหวกว่ายนํ้าในนา เวลาปลิงเคลื่อนที่ในนํ้ากลางนาข้าวลำตัวจะแหวกทุ่งตรงไปข้างหน้า


เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น